სოფლის მეურნეობა, საკვები და ცხოველთა საკვები

კომპანიები, რომლებიც საქმიანობენ სოფლის მეურნეობის, საკვებისა და ცხოველთა საკვების სფეროში, ვალდებული არიან, დააკმაყოფილონ რამდენიმე ძალიან მკაცრი სტანდარტისა და კანონმდებლობის მოთხოვნები. URS-ი დაგეხმარებათ, უზრუნველყოთ სანდო საექსპლუატაციო უსაფრთხოება, რომელიც მოიცავს შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნების იდენტიფიცირებას (საკანონმდებლო აუდიტი -- საკანონმდებლო ექსპერტიზა), მართვის სისტემების სერტიფიცირებას ISO სტანდარტის მიხედვით, პროდუქტისა და პერსონალის დახვეწასა და სერტიფიცირებას, ტექნიკური აღჭურვილობების შემოწმებას, ინსპექციასა და რისკის ანალიზს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სათანადო დაზღვევა.

სანდო საექსპლუატაციო სისტემის დადებითი მხარეები

  • თქვენი ბიზნესის საჭიროებების იდენტიფიცირება; მაგ., გარემო და პროფესიული უსაფრთხოება, ხანძრისაგან დაცვა, საინფორმაციო უსაფრთხოება და ა.შ.
  • თქვენი კომპანიის საქმიანობის შესაბამისობის უზრუნველყოფა კანონმდებლობის მოთხოვნებთან, მათ შორის, გარემო და პროფესიული უსაფრთხოება, ხანძრისაგან დაცვა, საინფორმაციო უსაფრთხოება და ა.შ.
  • სერტიფიცირების სისტემები საშუალებას გაძლევენ, შეამოწმოთ, აკმაყოფილებთ თუ არა საერთაშორისო ISO სტანდარტს, და გეხმარებათ საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატის მიღებაში
  • URS-ს შეუძლია დაგეხმაროთ საქონლისა და სხვა ხარისხიანი ინსპექტირების საქმეში.

ჩვენი კომპლექსური გადაწყვეტის უპირატესობანი

URS-ის ყველა მომსახურება და სერტიფიკატი საერთაშორისოდ არის აღიარებული და ძალაშია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

  • URS-ი გასცემს სერტიფიკატებს, რომლებზეც გამოსახულია საერთაშორისოდ აღიარებული აკრედიტაციის ორგანოს სიმბოლო, მაგ., UKAS, DakkS;
  • URS-ის სპეციალისტებს აქვთ ფართო საერთაშორისო გამოცდილება;
  • URS-ს აქვს პრაგმატული მიდგომა მის მიერ შემოთავაზებული მომსახურებების მიმართ;
  • URS-ი სთავაზობს კლიენტებს საერთაშორისო სტანდარტების ფართო სპექტრს; ამგვარად, მისი კლიენტები არ არიან შეზღუდული არჩევანში;
  • ჩვენ ვიყენებთ მომხმარებლის კმაყოფილების ინდექსს (CSI), რადგან გვაინტერესებს, თუ რამდენად კმაყოფილია ჩვენი მომხმარებელი.
სწრაფი დაკავშირება

კანონმდებლობა
ყველა კომპანიას უწევს იმის დადასტურება, თუ რამდენად აკმაყოფილებს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და რამდენად ითვალისწინებს მასში შეტანილ ცვლილებებს.

ჯანმრთელობისა და უვნებლობის ექსპერტიზა
ინფორმაცია
გარემოს აუდიტი
ინფორმაცია
ინფორმაციული უსაფრთხოების ექსპერტიზა
ინფორმაცია

ISO სერტიფიცირება
აკრედიტაციის ისეთი საერთაშორისო ბრენდების გამოყენება, როგორებიცაა UKAS და DakkS, ზრდის თქვენი კომპანიის პრესტიჟს.

ISO 22000

საკვების უვნებლობის მართვის სისტემის სერტიფიკაცია

ინფორმაცია
ISO 9001

ხარისხის მართვის სისტემა

ინფორმაცია
GMP+FSA

კარგი წარმოების პრაქტიკისა და ცხოველთა საკვების უვნებლობის უზრუნველყოფა

ინფორმაცია
ISO 14001

გარემოს დაცვის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
OHSAS 18001

ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 27001

ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის მართვის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 50001

ენერგიის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 10002

საჩივრების განხილვის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 26000

სოციალური პასუხისმგებლობა

ინფორმაცია
ISO 28000

მიწოდების ჯაჭვის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 31000

საფრთხის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
მეტი პროდუქტის ჩვენება

პერსონალის სერტიფიცირება
კომპანიის თანამშრომლებმა უნდა შეინარჩუნონ შესაბამისი კვალიფიკაცია კომპანიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

პროფესიული ჯანმრთელობისა და უვნებლობის მენეჯერის...
ინფორმაცია
პროფესიული ჯანმრთელობისა და უვნებლობის სპეციალისტის...
ინფორმაცია

ინსპექცია და რევიზია
კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და ფინანსური დანაკარგების შემცირების მიზნით, უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს კომპანიის ფუნქციონირება შეფერხებების გარეშე.

სახანძრო უსაფრთხოების რევიზია
ინფორმაცია
წნევის ჭურჭლის რევიზია
ინფორმაცია
გაზის მოწყობილობების / ტექნიკის რევიზია
ინფორმაცია
ელექტრონული მოწყობილობების რევიზია
ინფორმაცია
ხარისხის უზრუნველყოფა
ინფორმაცია
ამწევი მოწყობილობები რევიზია
ინფორმაცია
ტექნიკური აღჭურვილობების რევიზია და...
ინფორმაცია
შეკუმშული ჰაერის მოხმარების ენერგოაუდიტი
ინფორმაცია
მეტი პროდუქტის ჩვენება

დამოწმება

Vinařství Mutěnice, s.r.o.

Agravit trade s.r.o.

aramark

Zdeňka Hendrychová, QM

CAFÉ SELENA a.s.

 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.